Duyuru

GAMEDESTEK 7/24 ÖDEME İMKANI İLE YETKİLİ SATICI OLARAK BİRÇOK OYUN VE UYGULAMADA SİZE EN HIZLI VE GÜVENLİ HİZMETİ VERMEKTEDİR. CANLI DESTEĞİMİZDEN 7/24 YARDIM VE BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

Oyunlar Bakiye Yükle Sepetim Siparişlerim Destek

Kullanıcı Sözlesmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları ve esasları içermektedir.
Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş sayılırsınız.

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu GameDestek Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır),
GameDestek ve/varsa alt siteleri ile Siteye üye olan kullanıcı bu sözleşmeyi onaylar ve kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünüyle anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
Site: www.GameDestek.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web siteleri GameDestek Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak GameDestek tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Sonteklif tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş sayılmaktadır.
Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve GameDestek tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.
Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
a)Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’ deki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken,Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara,
Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b)Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, GameDestek ’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri 
gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple GameDestek’ den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c)Kullanıcıların GameDestek tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması,
üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır.
Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı,
Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden GameDestek.com’un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d)Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
GameDestek, Kullanıcılar tarafından GameDestek’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma,
bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi,
söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e)Kullanıcılar, GameDestek'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşmamayı, değiştirmemeyi ve amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
f)GameDestek'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler.
Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
Her Kullanıcı, GameDestek ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde,
Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini 
gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GameDestek ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
GameDestek, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri, faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak,
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.1 Satıcı olarak;
a)Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
b)Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması,
satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c)Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
d)Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme,
çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo- televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla
ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak
yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın www.gamedestek.com ' a işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisarı ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
e)Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini 
(Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),
f)Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı,
g)Kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedeceğini, hiçbir surette GameDestek kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacağınızı
 kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

5.2. GameDestek Sitesinin Hak ve Yükümlülükleri
a)GameDestek, Sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. GameDestek, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilmektedir.
b)GameDestek, Site üzerinden başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' 
Bu linkler, Kullanıcılar a sadece referans kolaylığı nedeniyle GameDestek tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik 
herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.
Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GameDestek'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c)GameDestek, Site' de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.
Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza etme hakkına sahiptir.
d)GameDestek, Site' de sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev alma yetkisine sahiptir.
e)Kullanıcılar ve GameDestek hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi- işveren ilişkisi doğmaz.
f)GameDestek işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik doğrulaması isteme hakkı vardır.
g)GameDestek, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme hakkına sahiptir.
h)www.GameDestek.com'a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında GameDestek iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, 
avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.GameDestek.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya 
gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, GameDestek iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, 
www.GameDestek.com iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, GameDestek iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, GameDestek iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
Üye aksini bildirmediği sürece www.GameDestek.com iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. 
Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda 
talepte bulunmayacağını ve www.GameDestek.com iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.
i)www.GameDestek.com kullanıcılara verdiği bonus bakiye ve hediye çeklerini istediği zaman kaldırma veya özeliklerini, kullanım sürelerini değiştirme hakkına sahiptir. 
Bonus bakiyesi veya hediye çekleri bakiye nakit yapılamaz. www.GameDestek.com yaptığı kampanyaların haklarını saklı tutar.
j)GameDestek, 18 yaşını doldurmamış kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını saklı tutar.
k)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan GameDestek’in Satıcı ve/veya Alıcı 
tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi
 Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda GameDestek yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. 
GameDestek işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik bilgi/belgelerini isteme hakkı vardır.
GameDestek üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez. Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır.
GameDestek kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle GameDestek tarafından görülmez ve saklanmaz. 
Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir. Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında Üye tarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. 
Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi durumlarda GameDestek iade kesintilerini de karşılayabilmektedir, www.GameDestek.com ve alt sitelerine ödeme yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.
Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde GameDestek tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade edilebilmektedir. 
Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. Bazı ödeme kanallarında iade yapılamamaktadır. ( Mobil ödeme, G2a pay, Western Union, GPay, Papara)
İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz.14 günü geçen ödemelerin iadesi talep edilememektedir.
PAYTR iadeler yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısmi iade yapılamamaktadır.
Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında GameDestek tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki parayla ürün satın alarak bunu bize tekrar geri satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 2 İş Günüdür.
Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda GameDestek mesul değildir.

7. Ürünün stokta kalmama hali
 Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde GameDestek tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler
a)Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda GameDestek yeni kod yollamakla yükümlü değildir.
b)Hatalı bildiren ürünler GameDestek tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek, araştırılır, sonuca bağlanır, kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değiştirilir.
c)Oyun parası siparişlerinizde oluşabilecek hatalardan GameDestek sorumlu değildir. 
Satış yaptığımız oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. 
Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.

9. Yanlış Tanıtılan ürünler
 Kullanıcının satın aldığı ürünlerde, GameDestek web sitesinde yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda, GameDestek koşulsuz şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder.
 Doğabilecek fiyat farkları GameDestek tarafından karşılanır.
Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan iade almaz ve GameDestek hiçbir sorumluk kabul etmez.

10. Vergilendirme
 GameDestek, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. 
Aldığınız her kod ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır TÜRKİYE dışındaki her ülke kendi ülkesindeki vergi kanununa uymak zorundadır.

11. Diğer Hükümler 
11.1 Fikri Mülkiyet Hakları 
a)Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (GameDestek'in telif haklarına tabi çalışmalar) GameDestek' e ait olarak ve/veya 
GameDestek tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. 
Kullanıcılar, GameDestek hizmetlerini, GameDestek bilgilerini ve GameDestek'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, 
veya başkasının GameDestek' in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GameDestek'den talep edilen 
tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b)GameDestek'in, GameDestek hizmetleri, GameDestek bilgileri, GameDestek telif haklarına tabi çalışmalar, GameDestek ticari markaları, GameDestek ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları 
da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri 
GameDestek, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’ de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanlar ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler 
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, GameDestek, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. 
Bu ve bunun gibi durumlar, GameDestek için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GameDestek'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 
"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 
ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, 
İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak 
üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

GameDestek, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak 
feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, GameDestek Bilişim A.ş.'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a)Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b)Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,
c)Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

12. SÖZLEŞME EKLERİ 
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

GameDestek olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a)GameDestek sitesine verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. 
Ancak bu bilgiler, GameDestek sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
b)Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, GameDestek dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz.
Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir.
c)Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde GameDestek sitesine bildirebilirsiniz. 
GameDesteğe vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
d)Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler unutmayınız ki www.GameDestek.com'un siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir.
e)Üye tarafından Websitesi'nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi,
 Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, 
satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla GameDestek ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve 
Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmekte olduğunu kullanıcılar kabul etmektedir.
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Avrupa Mahkemeleri yetkilidir.

 GAMEDESTEK BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
 

Güvenilir Alışveriş

SSL protokolü, güvenilir ödeme yöntemleri ile tam güvenli alışveriş.

7/24 Hızlı Teslimat

Teslimatlarımızın %90'ı hızlı, pratik şekilde gerçekleşir. Beklemeden hizmet!

100% Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin memnuniyeti, bizim için daima en ön planda olmuştur.

Tam Destek

Aklınıza takılan bir şey mi var? Müşteri destek ekibimiz yanınızda.

Şaşırtıcı İndirimler

Şaşıracağınız indirimli ürünler ile başka yerde bulamayacağınız teklifler...

Hediye Yağmuru

Devamlı düzenlenecek özel çekilişler ile siz de hediyenizi edinebilirsiniz.

Yardıma ihtiyacınız var mı?